Kontakt i adresa

  • Ulica fra Grge Tuškana 37, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • lokacija
  • tel 01 4500 830
  • fax 01 4655 465
  • e-mail
Zadnja izmjena 25.5.2016

Veljača, 2012

Škola akupunkture, elektroakupunkture i akupresure
Međunarodno društvo za tradicionalnu medicinu „Belladona“ pri WFAS (Slovenija) i Hrvatsko udruženje za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu, Hrvatska
Zagreb, veljača 2012. – ožujak 2013.
Prof. Slavica Kraljević, mob.: 099/6772-540, e-mail: slavica.kraljevic@gmail.com
2.000EUR

Suvremeni pristup liječenju alergijskog rinitisa
HD za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata HLZ-a
Zagreb, Karlovac, Pula, Rijeka, Čakovec, Koprivnica, Krapina, Split, Dubrovnik, Makarska, Metković, Buzet, Požega, Bjelovar, Zadar, Šibenik, Virovitica, Varaždin, Sl. Brod, Vukovar, Vinkovci, Osijek, Gospić 
veljača-svibanj 2012.
Mia Lulić, tel.: 01/6051-943

Radionica: Postizanje ciljnih vrijednosti krvnog tlaka – klinički slučajevi
Servier Pharma
Zagreb, 01.02.2012.
Marija Bobinac, mob.: 091/6551-551

Test opterećenja srca u procjeni kardiovaskularnog rizika
Hrvatsko kardiološko društvo
Zagreb, 01.02.-31.07.2012.
Prim.mr.sc. Zdravko Babić, tel.: 01/3787-937
12.000,00kn

Nova stara sezona gripe
Medoka d.o.o.
on-line, 01.02.2012.-01.05.2012.
e-medicina.hr
Stanka Vidmar, mob.: 91/4848-390

Uloga prehrane u prevenciji i liječenju nutritivnih alergija i kroničnog dojenačkog proljeva
HLZ, HD za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu
Zagreb, 02.02.2012.
Dr.sc. Irena Senečić-Čala, tel.: 01/2388-332, 2388-677

22. međunarodni susret laringektomiranih osoba
HLZ, HD za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Bizovačke Toplice, 03.-05.02.2012.
Dr. Marinela Rosso, tel.: 031/511-511

Influenca: uvijek aktualna bolest
Sekcija za respiratorne infekcije HD za infektivne bolesti HLZ-a
Osijek, 04.02.2012.
Jasminka Blaha, tel.: 01/2826-191

Radionica – Neurobiofeedback
HLZ, HD za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja
Zagreb, 07.-08.02.2012.
Penta d.o.o., Ana Jurašić, tel.: 01/4628-615
3.000,00kn

Ciklus predavanja „Lijekovi i …“ – Sustav praćenja nuspojava lijekova i cjepiva u Hrvatskoj i Europi
Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 08.02.2012.
Marcel Leppee, tel.: 01/4696-166, fax.: 01/4678-013, e-mail: marcel.leppee@stampar.hr

Radionica – Pain in palliative medicine
HLZ, HD za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja
Zagreb, 08.02.2012.
Penta d.o.o., Ana Jurašić, tel.: 01/4628-615
500,00kn

Sustav praćenja nuspojava lijekova i cjepiva u Hrvatskoj i Europi
Ref. centar za farmakoepidemiologiju i HD za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda ISPOR
Zagreb, 08.02.2012.
Dr. Marcel Leppee, tel.: 01/4696-166, fax.: 01/4678-013,
e-mail: marcel.leppee@stampar.hr

Prehranom prema dugovječnosti
Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ
Split, 08.02.2012.
Dr. Inga Vučica, tel.: 021/480-489

Hipertenzija, hiperlipidemija i dispepsija – Bolesti suvremenog čovjeka
Krka farma
Knin, 09.02.2012.
Kristina Špoljarec Dragaš, mob.: 099/3212-220

Ozljede šake
Hrvatski zavod za telemedicinu
Supetar, Korčula, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Metković, Hvar, Knin, Trilj, Vrlika, Rab i Mali Lošinj, 09.02.2012.
Zdravko Huber, dipl.ing., tel.:  01/5496-082, mob.: 091/5885-698

Dopunsko obrazovanje iz područja zaštite od zračenja
MEF Sveučilišta u Osijeku
Osijek, 09.-10.02.2012.
Mišo Debeljak, oec., tel.: 031/399-612
700,00; 1.200,00kn

2. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji s međunarodnim sudjelovanjem
„Kako medicinu usmjeriti čovjeku“
HD za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja HLZ-a i CEPAMET
Zagreb, 9-11.02.2012.
Ana Jurašić, PENTA; tel: 01/4628-615; www.psihijatrija-prevencijairehabilitacija.com
za specijaliste do 15.12. 1.850,00kn; nakon 16.12. 2.220,00kn
za specijalizante do 15.12. 1.110,00kn; nakon 16.12. 1.480,00kn

Racionalni pristup upalnim artropatijama
MEF Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju, Kl. za unutrašnje bolesti MEF, KBC Zagreb
Zagreb, 10.02.2012.
Mario Cvek, tel. 01/4566-966, fax.: 01/4590-270, e-mail: mcvek@mef.hr
1.000,00kn

Smjernice u suvremenom liječenju kroničnih rana
Stoma medical d.o.o.
Zagreb, 10.02.2012.
Franjo Franjić, tel.: 098/9829-360

Uloga prehrane u prevenciji i liječenju nutritivnih alergija i kroničnog dojenačkog proljeva
HLZ, HD za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu
Rijeka, 10.02.2012.
Dr.sc. Irena Senečić-Čala, tel.: 01/2388-332, 2388-677

Influenca: uvijek aktualna bolest
Sekcija za respiratorne infekcije HD za infektivne bolesti HLZ-a
Split, 11.02.2012.
Jasminka Blaha, tel.: 01/2826-191

Liječenje hipertenzije fiksnom kombinacijom antihipertenziva
Novartis Hrvatska d.o.o.
Vodice, 11.02.2012.
Jure Krstulović, mob.: 091/4550-802

Bolesnik s metaboličkim sindromom u ordinaciji liječnika opće medicine
KB Merkur, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 11.02.2012.
Marijana Fulanović, tel.: 01/2353-889

Overview of relational – developmental model
Hrvatska interdisciplinarana terapijska udruga za djecu i mlade (HITUDIM)
Zagreb, 13.-16.02.2012.
Vesna Novković Hercigonja, prof., tel.: 01/3646-817, mob.: 098/379-998
130,00 EUR

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
Klinika za traumatologiju Zagreb
Zagreb, 13.-17.02.2012.
Dr. Dina Miklić, mob.: 098/235-713; dr. Vera Rakić-Erštek, mog.: 098/235-718
3.500,00kn

Diferencijalna dijagnoza najčešćih dermatoza dojenačke i rane dječje dobi
Formasana
Zagreb, 15.02.2012.
Jasna Saftić, tel.: 01/6392-821

Dijabetes u okvirima novog Pravilnika o ortopedskim pomagalima
Salvus d.o.o.
Samobor, 15.02.2012.
Hrvoje Lisak, tel.: 049/326-550

Transkranijska sonografija u poremećajima kretanja i raspoloženja
MEF Sveučilišta u Zagrebu, KBC „Sestre milosrdnice“, Ref. centar za neurovaskularne poremećaje MZS i Ref. centar za glavobolju MZS
Zagreb, 16.-18.02.2012.
Bernarda Nikić, tel.: 01/3768-282, Mario Cvek, tel.: 4655-966
690,00kn

Uloga prehrane u prevenciji i liječenju nutritivnih alergija i kroničnog dojenačkog proljeva
HLZ, HD za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu
Osijek, 16.02.2012.
Dr.sc. Irena Senečić-Čala, tel.: 01/2388-332, 2388-677

Inhibitori i protonske crpke u liječenju GERB-a
PLIVA Hrvatska d.o.o.
on-line test
16.02.-01.06.2012.
Dr. Ivana Klinar, mob.: 098/499-925, www.plivamed.net

Kvaliteta u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu
Varaždinske Toplice, 17.02.2012.
Snježana Klarić, tel.: 01/6407-782

Dermatoze s očitovanjem u orofacijalnoj regiji
MEF Sveučilišta u Zagrebu, KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 17.02.2012.
Hrvoje Beclin, dipl.pol., tel.: 01/3787-422, MOB.: 099/3787-252
400,00kn specijalisti, 200,00kn specijalizanti

Novosti u kirurškom liječenju benignih bolesti anorektuma
KB Dubrava, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 17.-18.02.2012.
Dr. Mario Kopljar, mob.: 091/5827-446
300,00kn

Poremećaji sluha i ravnoteže
KBC Split, Klinika za bolesti uha,  grla i nosa s kirurgijom glave i vrata
Split, 18.02.2012.
Dr. Marisa Klančnik, tel.: 021/556-770, mob.: 091/5898-042, e-mail: marisa.klancnik@st.htnet.hr
200,00kn

Workshop seminar o karboksiterapiji: potkožno ubrizgavanje plina Co2 u anti aging medicini, dermatologiji, flebologiji, plastičnoj kirurgiji i kod liječenja kroničnih rana
Carbossiterapia Italiana S.r.I.
Zagreb, 18.02.2012.
mob.: 091/4000-256, e-mail: karboterapija@dr.com

Sindrom prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura – dijagnostika i liječenje
HLZ, HD za ginekološku urologiju
Zagreb, 18.02.2012.
Iva Šimunić, mob.: 091/3330-733

Radionica manualne medicine – Gornji ekstremiteti
Hrvatski zbor fizioterapeuta
Zagreb, 18.02.2012.
Tonći Štitić, mob.: 095/8300-766, e-mail: fizioterapeut@fizioterapeut.net
800,00kn

Zbrinjavanje medicinskog otpada – zakonska regulativa i pravilno postupanje
Ekoplanet d.o.o.
Split, 18.02.2012.
Karmen Virč, tel.: 052/214-457
300,00-350,00kn

Uloga MRI u određivanju stupnja atrofije m. supraspinatusa
HLZ, HD radiologa, Sekcija za radiologiju Split
Split, 20.02.2012.
Prof.dr.sc. Stipan Janković, mr.sc. Ivan Šimundić, tel.: 021/556-243, fax.: 021/556-592, e-mail: stipan.jankovic@st.htnet.hr

Rano prepoznavanje i liječenje upalnih reumatskih bolesti
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Labin, 21.02.2012.
Jerka Anić, tel.: 01/6611-312

Dijabetes u okvirima novog Pravilnika o ortopedskim pomagalima
Salvus d.o.o.
Čakovec, 21.02.2012.
Lovorka Pujić, tel.: 049/326-550

Belupo predavanja
Belupo d.o.o.
Rijeka, 22.02.2012.
Vesna Filipović, mob.: 098/481-422

Temeljno održavanje života u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Ministarstvo obrane
Požega, 22.-24.02.2012.
Branko Božić, tel.: 01/4861-802

Ozljede šake
Hrvatski zavod za telemedicinu
Supetar, Korčula, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Metković, Hvar, Knin, Trilj, Vrlika, Rab i Mali Lošinj, 23.02.2012.
Zdravko Huber, dipl.ing., tel.:  01/5496-082, mob.: 091/5885-698

TORCH i druge infekcije u trudnica i novorođenčadi: epidemiološka i klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Republike Hrvatske, KBC Zagreb, HD za mikrobiologiju i parazitologiju
Zagreb, 23.-24.02.2012.
Mario Sviben, 01/4863-268, 4863-269, e-mail: mario.sviben@hzjz.hr
300,00kn specijalizanti, 600,00kn specijalisti

2. hrvatski rinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem
Rinološka sekcija HD za ORL i kirurgiju glave i vrata, Spektar putovanja d.o.o.
Zagreb, 23.-25.02.2012.
„Spektar putovanja“ d.o.o., Andrea Dragičević, tel.: 01/4862-606
1.500,00kn

2. hrvatski simpozij o rijetkim bolestima
HD za rijetke bolesti
Zagreb, 24.02.2012.
Dr. Katja Dumić, tel.: 01/4600-103

Pedijatrija danas: Novosti u nas i u svijetu
MEF Sveučilišta u Osijeku
Zagreb, 24.-25.02.2012.
Branka Žižić, tel.: 01/2388-332, e-mail: branka.zizic@kbc-zagreb.hr
Mia Šalamon, mob.: 098/322-906, e-mail: miasalamon@hotmail.com
600,00kn specijalisti, 300,00kn specijalizanti

5. međunarodni kongres o hemodinamskom monitoriranju
KB Dubrava
Zagreb, 24.-25.02.2012.
Sandra Milanović, tel./fax.: 01/2903-440, mob.: 091/5809-941
1.200,00kn specijalisti, 1.000,00kn specijalizanti, 400,00kn medicinske sestre

Anestezija i intenzivno liječenje trudnica
MEF Sveučilišta u Osijeku, KB „Sveti Duh“, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Zagreb, 24.-25.02.2012.
Dr. Gordana Brozović, mob.: 091/3713-412, e-mail: gbrozovic@kbsd.hr, Davorka Stošić, tajnica tečaja, tel.: 01/3712-359, fax.: 01/3712-049, e-mail: dstosic@kbsd.hr
500,00kn za specijaliste, 300,00kn za specijalizante

Dinamizmi obiteljske i grupne psihoterapije
HLZ, HD za alkoholizam i druge ovisnosti
Zagreb, 24.-25.02.2012.
Dr. Zoran Zoričić, tel.: 01/3787-217

Napredni tečaj osposobljavanja doktora medicine za instruktore prve pomoći
Hrvatski Crveni križ
Zagreb, 24.-26.02.2012.
Silvana Radovanović, dr. Žarka Rogić, tel.: 01/4655-814 (Radovanović k.br. 217, Rogić, k.br. 136)

Test opterećenja u ordinaciji medicine rada i sporta
HD za medicinu rada
Opatija, 24.02. – 03.03.2012.
Dr. Bojan Miletić, mob.: 091/9281-797
3.000,00kn

Cjeloviti pristup u liječenju KV bolesnika – primjeri iz ambulante
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 25.02.2012.
Nikolina Zdunić, mob.: 091/2353-120

Dermatovenerologija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 25.02.2012.
Gordana Dučkić, tel.: 01/2368-915
200,00kn

Peritonejska dijaliza
HLZ, HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Zagreb, 25.02.2012.
Dr. Nikola Janković, tel.: 01/3712-258
500,00kn

Trandolapril iz perspektive kardiologa i nefrologa
ParmaS d.o.o.
Popovača, 25.02.2012.
Snježana Tkalčić Pisk, tel.: 044/295-900

Bolesnik s virusnim hepatitisom u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite
HD za infektivne bolesti HLZ-a
Zagreb, 25.02.2012.
Nevenka Jakopović, oec., e-mail: njakopovic@bfm.hr
200,00kn

Dermatovenerologija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagerb, 25.02.2012.
Gordana Dučkić, tel.: 01/2368-915
200,00kn

Liječenje hipertenzije fiksnom kombinacijom antihipertenziva
Novartis Hrvatska d.o.o.
Lenije, 28.02.2012.
Iva Kovačić, mob.: 091/4550-779

Uloga prehrane u prevenciji i liječenju nutritivnih alergija i kroničnog dojenačkog proljeva
HLZ, HD za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu
Split, 29.02.2012.
Dr.sc. Irena Senečić-Čala, tel.: 01/2388-332, 2388-677

Liječenje dekubitusa i opeklinskih rana
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine
Pula, 29.02.2012.
Morena Butković, mob.: 098/366-455

Liječenje hipertenzije fiksnom kombinacijom antihipertenziva, uz prikaze slučajeva
Novartis Hrvatska d.o.o.
Varaždin, 29.02.2012.
Anamarija Solomun, mob.: 091/4550-785

Aesculap Akademija – Osnovni tečaj laparoskopske kirurgije Aesculap Akademije
Aesculap akademija d.o.o.
Zagreb, 29.02.-02.03.2012.
Sonja Šikić, tel.: 01/7789-462, mob.: 091/2356-748
3.000,00kn+PDV – specijalizanti, 3.500,00kn+PDV - specijalisti